Your address will show here +12 34 56 78
Champions, Coach, Training, Uncategorized

French Runner & Triathlete


My Running Critical Power : 5.1w/kg

My FTP : 4.5w/kg

My VO2Max : 71


My Instagram Profile

instagram.com/rodouane


My Strava Profile

strava.com/athletes/11895526


Bike Workouts


5.11 _Workout 1 : 1h05 x 90 TSS

strava.com/activities/4289131955


19.11_Workout 2 : 1h05 x 56 TSS

strava.com/activities/4359646813


21.11_Workout 3 : 1h x 90 TSS

strava.com/activities/4370720992


18.11_Workout 4 : 1h x 98TSS

strava.com/activities/4356900361


25.11_Workout 5 : 1h x 83TSS

strava.com/activities/4389846095


Run Workouts

11/11_ Workout #1 : 50min x 73TSS

strava.com/activities/4321306850


18.11_ Workout #2 : 45min x 63TSS

strava.com/activities/4355060744


18.11_ Workout #2 : 45min x 63TSS

strava.com/activities/435506074


RACES


RACE #1 : 13.11 // 5K RUN // 30TSS ° 5.2w/kg ° 17,5kmh

2nd Place in 17:13

Strava Link


RACE #2 : 14.11 10K RUN // 61TSS ° 5.3w/KG ° 17,9kmh

🏆🥇1st Place in 33:40

Strava Link


RACE #3 : 14.11 20K BIKE // 59TSS ° 4.2w/KG ° 42kmh

11st Place in 28:48

Strava Link


RACE #4 : 15.11 5K RUN // 29TSS ° 5.1w/KG ° 17,1kmh

🏆🥇1st Place in 33:40

Strava Link


RACE #5: 15.11 40K Bike // 112TSS ° 4.1w/KG ° 40.5kmh

8th Place in 58:18

Link Strava


RACE #6: 21.11 10K RUN // 58TSS ° 5w/KG ° 16,9kmh

🏆🥇1st Place in 35:46

Strava Link


RACE #7: 22.11 5K RUN // 29TSS ° 5w/KG ° 16,7kmh

🏆🥇1st Place in 17:58

Strava Link


RACE #8 : 22.11 20K BIKE // 66TSS ° 4.6w/KG ° 43.3kmh

2nd Place in 27:57

Strava Link


RACE #9 : 28.11 5K RUN // 30TSS ° 5.2w/KG ° 18.4kmh

🏆🥇1st Place in 16:22

Strava Link


I raced TWICE EVERY DAY EVERY WEEKEND

RACE DATEDISTANCEP#BPM ZONETIMELINK
13/115k2ndZ417:13X
14/1110K1stZ433:40X
15/115K1stZ317:33X
21/1110K1stZ335:46X
22/115K1stZ217:59X
0